Начало

Понеделник, 04 Юли 2022 06:43

Етнографски комплекс „ Старинно Карлово “

Написана от

Един прекрасен ден из Етнографски комплекс „ Старинно Карлово “

с учениците от специалност ,,Екскурзоводско обслужване'' от нашето училище!

Може да бъде изображение с 15 души, изправени хора, седнали хора и текстово съобщение

Понеделник, 04 Юли 2022 06:31

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Написана от
НА 18.05.2022 Г. ЗАПОЧНА ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - теоретична част!
ПЪРВИ ВИПУСК от специалност ,,Екскурзоводско обслужване‘‘, полага изпит по новия Закон за предучилищно и училищно образование. Всички се готвиха старателно и се явиха на защита на дипломните си проекти.
У С П Е Х НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ НИ!!!
Може да бъде изображение с 22 души, на закрито и текстово съобщение
Понеделник, 04 Юли 2022 06:25

Изпращане на Випуск 2022г.

Написана от

Изпращане на Випуск 2022г.

На 12.05.2022 година изпратихме тържествено нашите абитуриенти.

На добър час скъпи АБИТУРИЕНТИ!

Може да бъде изображение с 10 души, изправени хора и на открито

Сряда, 20 Април 2022 07:14

Великден

Написана от

Неучебните дни поради Великден са от 22-ри до 25-ти април /включително/.

Пожелаваме на всички весел празник!

Великден 2022 - най-големият християнски и народен пролетен празник

Понеделник, 28 Март 2022 08:32

Ваканция

Написана от

Пролетна ваканция

Обявяваме датите за пролетна ваканция, както следва:

01.04.2022 г. - 10.04.2022 г. включително  за VIII - XI класове;

07.04.2022 г. - 10.04.2022 г. включително  за XII клас;

Вторник, 23 Ноември 2021 15:47

Онлайнн обучение - 2

Написана от

Обучението за периода

от 25.11.2021 г. до 08.12.2021 г.

ще се осъществява както следва:

     1. ПРИСЪСТВЕНО в училището:

          1) От 25.11.2021 г. до 01.12.2021 г. включително за IX, XI, и XII класове;

          2) От 02.12.2021 г. до 08.12.2021 г. включително за VIII и X  класове;

 

     2. От разстояние В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА, чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно:

          1) От 25.11.2021 г. до 01.12.2021 г. включително за VIII и X класове;

          2) От 02.12.2021 г. до 08.12.2021 г.включително за IX, XI и XII класове;

   

   Разписание на часовете

в електронна среда и в присъствено обучение:

                                         

                                         1 час – 08.00 – 08.40 часа

                                         2 час – 08.50 – 09.30 часа

                                         3 час – 09.50 – 10.30 часа

                                         4 час – 10.40 – 11.20 часа

                                         5 час – 11.30 – 12.10 часа

                                         6 час – 12.20 – 13.00 часа 

                                         7 час – 13.10 – 13.50 часа

Петък, 29 Октомври 2021 11:54

Онлайн обучение

Написана от

      ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ от 02.11.2021 г.

Във връзка със Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1 и т.7-10 от  Заповед № РД - 01-856/19.10.2021 г., допълнена със заповед № РД-01-861 от 21.10.2021г. на Министъра на здравеопазването, и съобразно предоставената актуална информация с писмо с изх.№ 06-186-1/29.10.2021 г от РЗИ – Пловдив за 14-дневната заболеваемост в общините на територията на Пловдивска област.

     В община Карлово

се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от I до XII клас в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от  Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Петък, 22 Октомври 2021 16:18

Онлайн обучение

Написана от

Обучението за периода

от 25.10.2021 г. до 05.11.2021 г.

ще се осъществява както следва:

 

     1. От разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно:

          1) От 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г.включително за IX, X, и XII класове;

          2) От 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г.включително за VIII и X класове;

     2. Присъствено в училището:

          1) От 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. включително за VIII и X класове;

          2) От 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г. включително за IX, X, и XII класове;

 

   Разписание на часовете

в електронна среда и в присъствено обучение:

                                         

 

                                         1 час – 08.00  – 08.40 часа

                                         2 час – 08.50  – 09.30 часа

                                         3 час – 09.50 – 10.30 часа

                                         4 час – 10.40 – 11.20 часа

                                         5 час – 11.30 – 12.10 часа

                                         6 час – 12.20 – 13.00 часа 

                                         7 час – 13.10 – 13.50 часа

Петък, 10 Септември 2021 11:43

Съобщение

Написана от

Откриването на новата учебна година  

ще бъде на 15.09.2021г. в 10:00 часа

в двора на уилището.

Страница 1 от 15

EPALE

Прием