Начало
Сряда, 05 Октомври 2016 10:29

Самостоятелно обучение

ЗАПОВЕД - график за определяне на годишни оценки и срокове за подаване на заявления за изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г.

 

 

            РЕД  И  УСЛОВИЯ  за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение през уч. 2020/2021г.

            Сесия АПРИЛ  2021 година

                   

VIIIклас - Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1

Математика

председател Таня Начева

13.04.

2021г

14.30 2
член инж. Анюта Лишева
2 История и цивилизация председател Минко Даскалов

14.04.

2021г

14.30 2
член Милен Дръндев
3 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

15.04.

2021г

14.30 2
член Анета Петриева
4 Физика и астрономия председател София Попова

16.04.

2021г

14.30 2
член Тамара Семкова
5 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

19.04.

2021г

14.30 2
член Тамара Семкова
6 Музика председател  

20.04.

2021г

14.30 2,4
член Мария Аврамова
7 РПП-Текстообработка председател инж.Йорданка Загорчева

21.04.

2021г

14.30 2
член инж.Нела Паул
8 РПП- Бизнес етикет председател инж. Анюта Лишева

22.04.

2021г

14.30 2
член Лиляна Серкьова

 

IХ клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

12.04.

2021г

14.30 3,4
член Мария Аврамова
2

Математика

председател Таня Начева

13.04.

2021г

14.30 3
член инж. Анюта Лишева
3 История и цивилизация председател Минко Даскалов

14.04.

2021г

14.30 3
член Милен Дръндев
4 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

15.04.

2021г

14.30 3
член Анета Петриева
5 Физика и астрономия председател София Попова

16.04.

2021г

14.30 3
член Тамара Семкова
6 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

19.04.

2021г

14.30 3
член Тамара Семкова
7 Музика председател Елена Тодорова

20.04.

2021г

14.30 3,4
член Мария Аврамова
8 РПП- Техническо чертане председател инж. Анюта Лишева

21.04.

2021г

14.30 4
член инж.Нонка Рабаджийска
9 РПП- Техническа механика и машинни елементи председател инж.Димитрина Стоянова

22.04.

2021г

14.30 3
член инж.Мария Вълкова
10 РПП- УП по професията председател инж.Димитрина Стоянова

23.04.

2021г

14.30 УР
член инж. Анюта Лишева

IХ клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

12.04.

2021г

14.30 3,4
член Мария Аврамова
2

Математика

председател Таня Начева

13.04.

2021г

14.30 3
член инж. Анюта Лишева
3 История и цивилизация председател Минко Даскалов

14.04.

2021г

14.30 3
член Милен Дръндев
4 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

15.04.

2021г

14.30 3
член Анета Петриева
5 Физика и астрономия председател София Попова

16.04.

2021г

14.30 3
член Тамара Семкова
6 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

19.04.

2021г

14.30 3
член Тамара Семкова
7 Музика председател Елена Тодорова

20.04.

2021г

14.30 3,4
член Мария Аврамова
8 РПП- Електроенер-гетика и екология председател инж. Нела Паул

21.04.

2021г

14.30 3
член инж.Мария Вълкова
9 РПП- Електротехни-чески символи и схеми председател инж. Нела Паул

22.04.

2021г

14.30 3
член инж.Мария Вълкова
10 РПП- УП по професията председател инж.Мария Вълкова

23.04.

2021г

14.30 УР
член инж. Нела Паул

 

IХ клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

12.04.

2021г

14.30 3,4
член Мария Аврамова
2

Математика

председател Таня Начева

13.04.

2021г

14.30 3
член инж. Анюта Лишева
3 История и цивилизация председател Минко Даскалов

14.04.

2021г

14.30 3
член Милен Дръндев
4 Биология и здравно5образование председател Радка Манавска

15.04.

2021г

14.30 3
член Анета Петриева
5 Физика и астрономия председател София Попова

16.04.

2021г

14.30 3
член Тамара Семкова
6 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

19.04.

2021г

14.30 3
член Тамара Семкова
7 Музика председател Елена Тодорова

20.04.

2021г

14.30 3,4
член Мария Аврамова
8 РПП-Текстообработка председател инж.Нела Паул

21.04.

2021г

14.30 3
член инж.Йорданка Загорчева
9 УП-Организация и фун-кциониране на хотела/за РИЧЕ/ председател Лиляна Серкьова

21.04.

2021г

14.30 4
член инж. Анюта Лишева
10 РПП- Бизнес етикет председател Лиляна Серкьова

22.04.

2021г

14.30 3
член инж. Анюта Лишева
11 РПП-Отчетност и работа с документи /за РИЧЕ/ председател инж.Нела Паул

22.04.

2021г

14.30 3
член инж. Анюта Лишева
12 Безопасност и долекарска помощ председател инж.Нела Паул

23.04.

2021г

14.30 3
член инж.Нонка Рабаджийска
13 Отчетност и работа с документи /за РИЧЕ/ председател инж.Нела Паул

23.04.

2021г

14.30 3
член инж. Анюта Лишева

 

Х клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

12.04.

2021г

14.30 3,4
член Мария Аврамова
2

Математика

председател Таня Начева

13.04.

2021г

14.30 3
член инж. Анюта Лишева
3 История и цивилизация председател Минко Даскалов

14.04.

2021г

14.30 3
член Милен Дръндев
4 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

15.04.

2021г

14.30 3
член Анета Петриева
5 Физика и астрономия председател София Попова

16.04.

2021г

14.30 3
член Тамара Семкова
6 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

19.04.

2021г

14.30 3
член Тамара Семкова
7 Музика председател Елена Тодорова

20.04.

2021г

14.30 3,4
член Мария Аврамова
8 РПП- УП по професията председател инж.Димитрина Стоянова

21.04.

2021г

14.30 УР
член инж. Анюта Лишева
9 УП-общопрофесио-нални умения председател инж. Анюта Лишева

22.04.

2021г

14.30 УР
член инж.Димитрина Стоянова

Х клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

12.04.

2021г

14.30 3,4
член Мария Аврамова
2

Математика

председател Таня Начева

13.04.

2021г

14.30 3
член инж. Анюта Лишева
3 История и цивилизация председател Минко Даскалов

14.04.

2021г

14.30 3
член Милен Дръндев
4 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

15.04.

2021г

14.30 3
член Анета Петриева
5 Физика и астрономия председател София Попова

16.04.

2021г

14.30 3
член Тамара Семкова
6 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

19.04.

2021г

14.30 3
член Тамара Семкова
7 Музика председател Елена Тодорова

20.04.

2021г

14.30 3,4
член Мария Аврамова
8 РПП- УП по професията председател инж. Мария Вълкова

21.04.

2021г

14.30 УР
член инж. Нела Паул
9 УП-електрически измервания председател инж. Мария Вълкова

22.04.

2021г

14.30 УР
член инж. Нела Паул

        ХIклас, спец. “Електрообзавеждане на транспортна техника“

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

12.04.

2021г

14.30 6,4
член Мария Аврамова
2

Математика

председател Таня Начева

13.04.

2021г

14.30 6
член инж. Анюта Лишева
3 Електрически инсталации председател инж. Нела Паул

14.04.

2021г

14.30 6
член инж. Мария Вълкова
4 Електрически машини и апарати председател инж. Мария Вълкова

15.04.

2021г

14.30 6
член инж. Нела Паул
5 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж. Николай Колев

16.04.

2021г

14.30 6
член инж. Красимир Стоянов
6 РПП-Диагностика и техническо обслуж-ване на автомобила председател инж. Николай Колев

19.04.

2021г

14.30 6
член инж. Красимир Стоянов
7 РПП-УП-по специалността председател инж. Красимир Стоянов

20.04.

2021г

14.30 УР
член Доньо Димитров
8 УП-Лаб.ел.машини председател инж. Мария Вълкова

21.04.

2021г

14.30 УР
член инж. Нела Паул
9 УП по специалността председател инж. Красимир Стоянов

22.04.

2021г

14.30 УР
член инж.Димитрина Стоянова

 

                ХI клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

12.04.

2021г

14.30 6,4
член Мария Аврамова
2

Математика

председател Таня Начева

13.04.

2021г

14.30 6
член инж. Анюта Лишева
3 Екскурзоводско обслужване председател Виктория Джевизова

14.04.

2021г

14.30 6
член Лиляна Серкьова
4 РПП-УП-Технология на хотелиерското обслужване председател Виктория Джевизова

15.04.

2021г

14.30 4
член Лиляна Серкьова

    

                 ХII клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 ЗИП-електрообзавеж-дане на автомобила председател инж. Николай Колев

12.04.

2021г

14.30 6
член инж. Красимир Стоянов
2

Математика

председател инж. Анюта Лишева

13.04.

2021г

14.30 6
член Таня Начева
3 Електронни системи в автомобила председател инж. Николай Колев

14.04.

2021г

14.30 6
член инж. Красимир Стоянов
4 УП-по специалността председател инж. Красимир Стоянов

15.04.

2021г

14.30 УР
член Доньо Димитров
5 УП-Управление на МПС председател Доньо Димитров

16.04.

2021г

14.30  
член инж. Красимир Стоянов
6 ЗИП-Електронни с-ми в автомобила председател инж. Николай Колев

19.04.

2021г

14.30 6
член инж. Красимир Стоянов

 

ХII клас, спец. “Електрообзавеждане на производството“

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Чужд език по професията - Руски председател Стамен Стаменов

12.04.

2021г

14.30 5
член Мария Аврамова
2

Математика

председател инж. Анюта Лишева

13.04.

2021г

14.30 5
член Таня Начева
3 Електрообзавеждане на производството председател инж. Мария Вълкова

14.04.

2021г

14.30 5
член инж. Нела Паул
4 Контрол и диагностика председател инж. Нела Паул

15.04.

2021г

14.30 6
член инж. Мария Вълкова
5 УП-по специалността председател инж. Нела Паул

16.04.

2021г

14.30 УР
член инж. Мария Вълкова
6 ЗИП-Проектиране председател инж. Мария Вълкова

19.04.

2021г

14.30 5
член инж. Нела Паул

 

ХII клас, спец. “Металорежещи машини“

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Чужд език по професията - Руски председател Стамен Стаменов

12.04.

2021г

14.30 5
член Мария Аврамова
2

Математика

председател инж. Анюта Лишева

13.04.

2021г

14.30 5
член Таня Начева
3 Експлоатация и нас-тройка на металоре-жещи машини председател инж.Нонка Рабаджийска

14.04.

2021г

14.30 5
член инж.Анюта Лишева
4 УП по специалността председател инж.Нонка Рабаджийска

15.04.

2021г

14.30 УР
член инж.Анюта Лишева

 

ІІ. Организация за провеждане на изпитите.

  1. Изпитните материали се изготвят от училищните комисии по оценяване най-късно до 3 дена преди изпита.
  1. Изпитите по чужд език се провеждат в две части-писмена и устна.
  2. Изпитите по Информатика, Информационни технологии, Музика и Изобразително изкуство се провеждат в две части – писмена и практическа.
  1. Изпитите по учебна практика, техническо чертане, ел. техническо чертане, приложни програмни продукти, проектиране, физическо възпитание и спорт се провеждат като практически изпитвания.

5. Изпитите, извън посочените в точки от 2 до 4, се провеждат в писмена форма.

6. Продължителността на изпитите е:

   за XII клас

    а/три астрономически часа за изпитите в писмена форма и за писмената част на изпитите, които се провеждат в две части.

   б/по преценка на училищната комисия по оценяването за устната част на изпитите по чужд език, но не повече от 30 минути.

   в/ по преценка на училищната комисия по оценяване в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания и за практическата част на изпитите, които се провеждат в две части

за VIII- XI клас

    а/ три астрономически часа за изпитите в писмена форма

    б/ до 30 минути за устната част, когато изпитът е комбинация от писмена устна част.

  в/ до пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания.

   г/ до 150 минути за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част.

7. Учителите по чужд език провеждат задължителния устен изпит в същия ден след приключване на писмения изпит; учителите по Информатика, Информационни технологии, Музика и Изобразително изкуство провеждат задължителния практически изпит в същия ден след приключване на писмения изпит.

    

IІІ. Училищна комисия по оценяването на изпитите:

         1. Председателят на комисията по оценяването подготвя задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и го представя на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

         2. В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита (теглене на изпитния билет/ изпитния тест), при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала. Всички ученици работят по един и същ изпитен билет/изпитен тест по даден предмет.

          3. След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

4. Всеки член на комисията проверява и оценява писмената работа на всеки ученик, както и писмената част от изпитите , които имат такава.

5. Членовете на комисията работят независимо един от друг и отразяват оценките си в протокол с номенклатурен номер 3-80.

6. При проверката на писмените работи оценката задължително се мотивира с рецензия.

7. Окончателната оценка от изпита се формира, както следва:

- За учебни предмети, за които се полага само писмен изпит или само практически изпит - средноаритметична оценка от оценките на всеки от членовете на комисията, изчислена с точност до 1.

- За учебни предмети, за които се полагат   изпити в две части - средноаритметична оценка от оценките на двете части, с точност до 1.

- Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2. В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части.

          8. Членовете на комисиите проверяват писмените работи в учителската стая в срок до три дни от провеждане на изпита, при спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID 19.

           9. Председателят на комисията по оценяването представя на директора изпитните протоколи и писмените работи веднага след оценяването на съответния изпит.

           

IV. Комисия за организиране на изпита:


На 12.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 3

        1. Мария Вълкова

2. Нела Паул


На 12.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 6

1. Анюта Лишева

2. Виктория Джевизова

 

На 12.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 5

       1. Красимир Стоянов

       2. Димитрина Стоянова


На 13.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 2

       1. Доньо Димитров

2. Нела Паул

На 13.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 3

          1. Красимир Стоянов

          2. Димитрина Стоянова

На 13.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 5

          1. Лиляна Серкьова

          2. Радка Манавска

На 13.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 6

   1. Йорданка Загорчева

   2.Севдалина Чалъкова

 

На 14.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 2                      На 14.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 5

  1. Анюта Лишева                                                          1. София Попова

  2. Виктория Джевизова                                               2.Стамен Стаменов

На 14.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 3                     На 14.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 6

  1. Евгения Цачева                                                       1. Минко Даскалов

  2.Мариана Трифонова                                                 2.Нина Колева

На 15.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 2                     На 15.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 6

         1. Константина Анастасова                                         1. Лиляна Серкьова

         2. Николай Колев                                                        2. Минко Даскалов

На 15.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 3

         1. Таня Начева

   2. Цвятко Начев


На 16.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 2

          1. Лиляна Серкьова

   2.Нина Колева

На 16.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 3

         1. Йорданка Загорчева

         2. Севдалина Чалъкова

На 16.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 6

  1. Евгения Цачева

  2.Мариана Трифонова

 

На 19.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 2                      На 19.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 6

1. Таня Начева                                                               1. Евгения Цачева

2. Цвятко Начев                                                             2.Мариана Трифонова

     На 19.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 3

       1. Анюта Лишева

       2. Виктория Джевизова


На 20.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 2

1. Мария Вълкова

2. Минко Даскалов

На 20.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 3

1. Николай Колев

2.Радка Манавска


На 21.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 2                     На 21.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 3

       1. София Попова                                                           1. Константина Анастасова

2.Стамен Стаменов                                                      2. Доньо Димитров


 


На 22.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 2

       1. Таня Начева

2. Цвятко Начев

На 22.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 3

1. София Попова

2.Стамен Стаменов


            На 23.04.2021 г. – 14.30часа,каб. 3

       1. Йорданка Загорчева

2. Севдалина Чалъкова

 

Задължения на членовете на комисията:

  1. Явяват се в училище 15 минути преди началото на изпита, при спазване на

противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID 19.

  1. Получават от техническия изпълнител  протокол за дежурство при провеждане на

писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.

3. Допускат в изпитната зала учениците от списъка в протокола за дежурство.

4. Раздадат на учениците листовете за писане.

5. Присъстват при теглене на изпитните билети или тест, който вписват в протокола.

6. Не напускат изпитната зала до приключване на изпита, не водят разговори, не се занимават с дейности, несвойствени за изпита и не ползват мобилна комуникационна техника.

7. Не допускат в изпитната зала движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

8. Не допускат подсказване или преписване.

9. Отстраняват от залата ученици, които пречат на нормалното протичане на изпита, преписват или подсказват, за което уведомяват директора на училището.

10. При установен опит за преписване или подсказване съставят протокол за анулиране на писмената работа, който се подписва от двамата квестори в залата и от директора на училището.

11. Раздават и вписват в квесторския протокол броя на допълнително раздадените листове.

  1. Спазват продължителността на изпита, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 /15.04.2003год.

системата за оценяване за XII класи чл. 41, ал.6, т3 от Наредба № 11 /01.09.2016год. за

оценяване на резултатите от обучението на учениците заVIII- XI класове.

13. Напомнят на учениците за оставащото време 15 минути преди края на изпита.

14. Приемат писмените работи на работното място на всеки ученик, проверяват правилното вписване на трите имена и класа. Приемат допълнително раздадените изпитни материали.

15. Напускат изпитната зала, когато са приети всички изпитни работи.

16. Оформят протокола за дежурство при провеждането на писмените изпити с номенклатурен номер 3-82.

17. След приключването на изпита предават протоколите за дежурство и изпитните работи на директора на училището.

V. Нареждам :

1. Всички протоколи от дежурство при провеждане на писмен изпит, да се съхраняват в класьор от техническия изпълнител в дирекцията на училището до края на учебната година, след което протоколите се съхраняват в архива на ПГ “Братя Евлогий и Христо Георгиеви“- гр. Карлово със срок постоянен.

2. Всички протоколи за резултатите от писмените, устните и практически изпити, да се съхраняват в класьор от техническия изпълнител в дирекцията на училището. След приключване на сесията протоколите да се прошнуроват и се съхраняват в архива на училището със срок постоянен.

        3. Графикът за провеждане на изпитите, както срокът и мястото за оповестяване на резултатите се поставят на информационното табло на ІІІ етаж най-късно до 3 дена преди началото на изпитната сесия.

4. Инж. Йорданка Загорчева в срок най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита да публикува съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите на интернет страницата на училището.

5. Резултатите от изпитите се оповестяват в срок до три работни дни от провеждането им на информационното табло на ІІІ-ти етаж.

            6. Резултатите от изпитите се отразяват в личните картони на учениците от класните ръководители в срок до три работни дни от оповестяването на резултатите от всеки изпит, при спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID 19.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУПД- инж. Нонка Рабаджийска.

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение чрез публикуване във Viber групата „Техникум Карлово“, екип „Техникум Карлово“ в Teams и на имейладрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Прочетена 24413 пъти Последно променена в Четвъртък, 18 Март 2021 12:07

EPALE

Прием