Начало
Сряда, 05 Октомври 2016 10:29

Самостоятелно обучение

ЗАПОВЕД - график за определяне на годишни оценки и срокове за подаване на заявления за изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

 

             РЕД  И  УСЛОВИЯ  за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение 

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за учениците от САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение през уч. 2021/2022г.

      

Сесия ЮНИ 2022 година

 

   

            І.Условия и ред за провеждане  на  поправителна сесия ЮНИ за оценяване знанията и уменията по учебни предмети от училищните учебни часове,  на ученици  от ХІI клас,дневна   и самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022г.и мин.години.

Специалност: EOTT

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 Мехатронни системи в автомобила 27.06. 2022 14.30 12  
 
2 Електрообзавеждане на автомобила 28.06. 2022 14.30 12  
 
3

РПП-Електрообзавеждане

 на автомобила

29.06. 2022 14.30 12  
 
 

Специалност: АTT

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 УП-Обслужване и ремонт на АТТ

27.06.

2022г

9.30 УР  
 
2 Български език и литература 27.06. 202 14.30 11  
 
3 Управление на МПС

28.06.

2022г

8.30    
 
4 Български език - РП 28.06. 202 14.30 11  
 
5 УП-Диагностика  на АТТ

29.06.

2022г

9.30 УР  
 
6 Експлоатация на Автотранспортна техника

29.06.

2022г

14.30 12  
 
7 Информационни технологии в професията

30.06.

2022г

10.00 9  
 
8 Маркетинг в туризма

28.06.

2022г

14.30 11  
 

мин.год.,спец. ЕОП

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 Предприемачество

27.06.

2022

14.30 12  
 
2 ЗИП- География

28.06.

2022г

14.30 12  
 
3 Електрообзавеждане на производството

27.06.

2022

14.30 12  
 
4 Управление на електрозадвижването

28.06.

2022г

14.30 12  
 
5 Учебна практика по специалността

29.06.

2022г

8.45 5  
 
6 Контрол и диагностика

29.06.

2022г

14.30 12  
 
7 Проектиране

30.06.

2022г

10.00 9  
 
8 УП-Лабораторна- по специалността

01.07.

2022г

8.45 2  
Прочетена 32152 пъти Последно променена в Понеделник, 27 Юни 2022 13:32

EPALE

Прием