Начало

С Е Д М И Ч Н И   З А Д А Ч И 

19.04.2021 г. – 23.04.2021 г.

 

Дата/ден Мероприятие Отговорник

19.04.2021 г.

Понеделник

Учебен ден по график

1.Участие на училищния отбор в национално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ на 19 и 20.04.2021 г. в гр.Хасково

Д.Димитров

20.04.2021 г.

Вторник

Учебен ден по график

                                                                              

21.04.2021 г.

Сряда

Учебен ден по график  

22.04.2021 г.

Четвъртък

Учебен ден по график

Световен ден на планетата Земя.

Л.Серкьова

23.04.2021 г.

Петък

Учебен ден по график

1.Проверка за спазване на графика да контролни работи.

2.Представяне на дневниците по производствена практика на ученици от XII клас.

инж.Н.Паул, инж.Кр.Стоянов

Прочетена 13738 пъти

EPALE

Прием