Начало

Петък, 13 Март 2020 15:16

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Написана от

      Във връзка препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България,свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщаме към всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически специалисти:


         1. Уважаеми ученици, предвид опазване на здравето Ви, следва да ограничите максимално достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа близко общуване, ръкостискане, прегръдка. Приканвам Ви да използвате активно средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се мият или се дезинфекцират периодично и задължително преди храна и след използване на тоалетна. Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване и предаване на вируса. Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с учебно съдържание, което Вашите учители ще ви предоставят по различни канали: чрез обучителна платформа, имейл, групи в социални мрежи и др.

          2. Уважаеми родители, вярваме, че е Ваша първостепенната грижа и отговорност да подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. Сигурни сме, че като отговорни родители ще следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, ще му осигурите нужната медицинска помощ.Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с учебно съдържание, предоставено им по различни канали от учителите в тяхното училище. Предвид дългия период на преустановени учебни занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати.

         3. Уважаеми директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал, в образователните институции информираме Ви, че са осигурени условия за дезинфекция на всички повърхности, като за целта се предприемат действията по дезинфекция и почистване с необходимите препарати, консумативи и материали. Като хора, упражняващи една от най-благородните професии, вярваме, че любовта към децата и отговорността Ви към бъдещето на нацията, ще Ви стимулира да направите възможното, за да: - стигне до всеки Ваш ученик необходимото учебно съдържание; - да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни информации, тестове, работни листове и други материали. - да консултирате и отговорите на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата.

Информираме ви, че от понеделник, 16.03.2020 г., до второ нареждане учебните занятия във всички училища на територията на област Пловдив ще бъдат прекратени
РУО - Пловдив

Вторник, 10 Март 2020 12:02

Грипна ваканция

Написана от

Съобщение: За неучебни са обявени дните от 6-ти до 13-ти март 2020 г. Учебните занятия ще започнат на 16-ти март
/понеделник/.

Сряда, 04 Март 2020 14:24

Викторина "Занимателна електротехника"

Написана от
Започнаха мероприятията, свързани с Празника на училището – 6-ти март. Днес 4 март 2020 година се проведе викторина „Занимателна електротехника“ с учениците от VIIIА клас и IXА клас, специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“. Госпожа Мария Вълкова задаваше въпросите, а госпожа Нели Паул даваше награди на правилно отговорилите. Викторината заинтригува учениците и на някой въпроси тговаряха едновременно.
Възникналите въпроси от страна на учениците, ще могат да бъдат зададени на госпожите в учебните часове, но „без награди“ за тях!
Очаквайте продължение!
 
 
Петък, 28 Февруари 2020 14:06

1-ви Март

Написана от

Резултат с изображение за „баба марта“

Петък, 28 Февруари 2020 14:04

ТУ-Габрово

Написана от

На 26.02.2020 година учениците от XIIa клас с класен ръководител инж.Нели Паул, се срещнаха с представители на Технически университет - Габрово. Те запознаха учениците със специалностите и условията за кандидатстване при тях. Доцент Драгомир Чантов и колегите му отговориха на всички зададени въпроси. На проявилите интерес пожелаваме успешно дипломиране и продължаване на образованието им в ВУЗ.

Петък, 28 Февруари 2020 14:00

19-ти Февруари

Написана от

      На 19-ти февруари, по случай 147 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, госпожите Войняговска и Паул  с ученици от VIII-А и VIII-Б класове представиха презентация за живота и делото на Васил Левски. След това имаше дискусия по презентацията на тема "Достойни последователи ли сме на Левски". Ученици се включиха и в общоградските мероприятия свързани с годишнината.

Петък, 28 Февруари 2020 13:50

14-ти Февруари в училище

Написана от

      На 14 февруари в училище се създаде "Любовна поща" с валентинки, адресирани до ученици и учители от нашето училище. Идеята бе на ученици от XIA клас, които със съдействието на госпожа Паул отвориха кутията и предадоха писмата на техните получатели. Беше много весел и забавен ден.

Петък, 24 Януари 2020 17:54

Грипна ваканция

Написана от

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Грипната ваканция се удължава до 9-ти февруари.
Учебните занятия ще започнат на 10.02.2020 г. /понеделник/.

Изпитите за самостоятелна форма на обучение ще започнат от 13-ти януари по график, обявен в левия панел.

Петък, 20 Декември 2019 09:43

Коледна ваканция

Написана от

      От 23-ти декември до 5-ти януари 2020 година всички ученици са в коледна ваканция. Ръководството и колективът на ПГ"Братя Евлогий и Христо Георгиеви" пожелава весели празници на всички!

EPALE

Прием