Начало

Петък, 28 Февруари 2020 14:04

ТУ-Габрово

Написана от

На 26.02.2020 година учениците от XIIa клас с класен ръководител инж.Нели Паул, се срещнаха с представители на Технически университет - Габрово. Те запознаха учениците със специалностите и условията за кандидатстване при тях. Доцент Драгомир Чантов и колегите му отговориха на всички зададени въпроси. На проявилите интерес пожелаваме успешно дипломиране и продължаване на образованието им в ВУЗ.

Петък, 28 Февруари 2020 14:00

19-ти Февруари

Написана от

      На 19-ти февруари, по случай 147 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, госпожите Войняговска и Паул  с ученици от VIII-А и VIII-Б класове представиха презентация за живота и делото на Васил Левски. След това имаше дискусия по презентацията на тема "Достойни последователи ли сме на Левски". Ученици се включиха и в общоградските мероприятия свързани с годишнината.

Петък, 28 Февруари 2020 13:50

14-ти Февруари в училище

Написана от

      На 14 февруари в училище се създаде "Любовна поща" с валентинки, адресирани до ученици и учители от нашето училище. Идеята бе на ученици от XIA клас, които със съдействието на госпожа Паул отвориха кутията и предадоха писмата на техните получатели. Беше много весел и забавен ден.

Петък, 24 Януари 2020 17:54

Грипна ваканция

Написана от

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Грипната ваканция се удължава до 9-ти февруари.
Учебните занятия ще започнат на 10.02.2020 г. /понеделник/.

Изпитите за самостоятелна форма на обучение ще започнат от 13-ти януари по график, обявен в левия панел.

Петък, 20 Декември 2019 09:43

Коледна ваканция

Написана от

      От 23-ти декември до 5-ти януари 2020 година всички ученици са в коледна ваканция. Ръководството и колективът на ПГ"Братя Евлогий и Христо Георгиеви" пожелава весели празници на всички!

Петък, 20 Декември 2019 09:42

Коледен празник в училище

Написана от

          На 18-ти декември под ръководството на Госпожа Войняговска в училище се проведе Коледно тържество. Заместник директора госпожа Рабаджийска поздрави всички с настъпващите празници. Представиха се музикални поздрави от ученици за всички присъстващи. Раздадоха се награди за изявени ученици от Дядо Коледа и Снежанка. Обявени и наградени бяха класовете които украсиха за Коледа класните стаи.

Петък, 20 Декември 2019 09:39

КОЛЕДЕН ТУРНИР „СИНИТЕ СТРЕЛИ“

Написана от

      Ръководителят на КФ„Сините стрели“ Николай Колев организира и проведе в рамките на представителна изява, в заниманията по интереси към ПГ„Бр. Евл. и Хр. Георгиеви“ коледен футболен турнир, na 19.12.2019 г. Гости на изявата бяха СУ„Васил Левски“ и ОУ„Св.Св. Кирил и Методий“. Основен мотив на турнира би „Динамичните игри на открито, превенция на зимните заболявания“. Турнирът се проведе при слънчево време с много настроение. Благодарим на гостите.

Вторник, 17 Декември 2019 13:31

Проект "Подкрепа за успех"

Написана от

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001„Подкрепа за успех“

През учебната 2019-2020 година в нашето училище се сформираха

следните групи с ръководители:

 

1. Таня Енева Начева - ръководител на група по Математика - Х клас;

2. София Славчева Попова - ръководител на група по Химия и опазване на околната среда– IXклас;

3. Минка Маринова Макавеева - ръководител на група по История и цивилизация - ХI клас;

4. Лиляна Желязкова Серкьова - ръководител на група по География и икономика - Х клас;

5. Люба Георгиева Алексиева - ръководител на група по Български език и литература - Х клас.

Сряда, 13 Ноември 2019 11:04

Посещение на хотели

Написана от

           Специалност "Екскурзоводско обслужване"

      Учениците от VIIIв и IXб класове - специалност Екскурзоводско обслужване и техните преподаватели инж.Нела Николова-Паул и Лиляна Серкьова посетиха хотел "Делони" и стаи за гости "Бялата къща" – Карлово. Чрез посещението се цели повишаване на професионалните умения и компетентности на учениците като това им гарантира успешно кариерно развитие и по-високо качество на професионалната подготовка.

Понеделник, 28 Октомври 2019 13:52

Външноквалификационна дейност

Написана от

        На 28.10.2019 година поради присъствен, неучебен ден /на основание Писмо № 9105-369/21.10.2019 г. на МОН/ в ПГ "Братя Евлогий и Христо Георгиеви" се проведоха различни занимания с учениците - по интереси, спортни дейности и посещение на културни институции и обекти. След това учителите участваха в обучение - външноквалификационна дейност на тема „Ефективни техники за комуникация и работа с родители. Взаимодействие семейство - образователна среда“ с лектор Петя Тодорова от обучителна организация РААБЕ България ЕООД.

EPALE

Прием