Начало

ВАЖНО!

Изпитите за учениците от самостоятелна форма на обучение 

Сесия Януари  2020-21 година започва от 15.01.2021 година. 

График може да намерите в левия панел,

меню САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

Петък, 27 Ноември 2020 09:54

Карантина

       Към 27.11.2020 г., в училище има един служител от непедагогическия персонал под карантина до 02.12.2020 г. и са взети всички мерки, съгласно правилата за ртабота в училище през учебната 2020-2021 г. в условията на COVID-19.

Четвъртък, 12 Ноември 2020 09:52

На училище

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМ ВИ, ЧЕ В ПЕРИОДА ОТ 27.11.2020 Г. ДО 21.12.2020 Г. В ПГ „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“ – ГР. КАРЛОВО, ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII ДО XII КЛАС СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДИСТАНЦИОННО В ПЛАТФОРМАТА “TEAMS”, СЪС СЛЕДНОТО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ:

1 ЧАС/ 08.00 ЧАСА – 08.30 ЧАСА;

2 ЧАС/ 08.40 ЧАСА – 09.10 ЧАСА;

3 ЧАС/ 09.30 ЧАСА – 10.00 ЧАСА;

4 ЧАС/ 10.10 ЧАСА – 10.40 ЧАСА;

5 ЧАС/ 10.50 ЧАСА – 11.20 ЧАСА;

6 ЧАС/ 11.30 ЧАСА – 12.00 ЧАСА;

7 ЧАС/ 12.10 ЧАСА – 12.40 ЧАСА

С УВАЖЕНИЕ,

ТАНЬО ТОПАЛСКИ

ДИРЕКТОР

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМ ВИ, ЧЕ В ПЕРИОДА ОТ 16.11.2020 Г. ДО 27.11.2020 Г. В ПГ „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“ – ГР. КАРЛОВО, ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII ДО XII КЛАС СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДИСТАНЦИОННО В ПЛАТФОРМАТА “TEAMS”, СЪС СЛЕДНОТО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ:

 

1 ЧАС/ 08.00 ЧАСА – 08.30 ЧАСА;

2 ЧАС/ 08.40 ЧАСА – 09.10 ЧАСА;

3 ЧАС/ 09.30 ЧАСА – 10.00 ЧАСА;

4 ЧАС/ 10.10 ЧАСА – 10.40 ЧАСА;

5 ЧАС/ 10.50 ЧАСА – 11.20 ЧАСА;

6 ЧАС/ 11.30 ЧАСА – 12.00 ЧАСА;

7 ЧАС/ 12.10 ЧАСА – 12.40 ЧАСА

 

С УВАЖЕНИЕ,

ТАНЬО ТОПАЛСКИ

ДИРЕКТОР

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

НА 13.11.2020 Г. В ПГ „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“ – ГР. КАРЛОВО, ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII ДО XII КЛАС СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИСЪСТВЕНО В УЧИЛИЩЕТО.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ТАНЬО ТОПАЛСКИ

ДИРЕКТОР

 

От 12.11.2020 г. /четвъртък/ учениците са на училище присъствено.

Четвъртък, 29 Октомври 2020 14:39

Онлайн обучение

Дневен режим за онлайн обучение в сила от 06.11.2020 г.
 
1. час: 08.00 часа - 08.30 часа
 
2. час: 08.40 часа - 09.10 часа
 
3. час: 09.30 часа - 10.00 часа
 
4. час: 10.10 часа - 10.40 часа
 
5. час: 10.50 часа - 11.20 часа
 
6. час: 11.30 часа - 12.00 часа
 
7. час: 12.10 часа - 12.40 часа

 

Всички класове от училището минават в онлайн обучение в платформа Тиймс за периода 29.10.2020 до 12.11.2020 г.

Дневен режим за онлайн обучение
1. час 08.00 часа - 08.30 часа
2. час 08.50 часа - 09.30 часа
3. час 09.50 часа - 10.30 часа
4. час 10.40 часа - 11.20 часа
5. час 11.30 часа - 12.10 часа
6. час 12.20 часа - 13.00 часа
7. час 13.10 часа - 13.50 часа
Петък, 23 Октомври 2020 12:58

Съобщение

Карантината на служителя изтече на 31.10.2020 г.

В училище има един служител от непедагогическия персонал под карантина до 31.10.2020 г. и са взети всички мерки, съгласно правилата за ртабота в училище през учебната 2020-2021 г. в условията на COVID-19.

Петък, 09 Октомври 2020 20:28

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“ – ГР. КАРЛОВО ОБЯВЯВА, ЧЕ ИМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.: 

VIII A клас – специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“ – 8 места;

VIII Б клас – специалност „Автотранспортна техника“ – 13 места;

VIII В клас – специалност „Екскурзоводско обслужване“ – 3 места;

VIII В клас – специалност „Автотранспортна техника“ – 6 места;

IX А клас – специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“ – 4 места;

IX Б клас – специалност „Автотранспортна техника“ – 9 места;

IX В клас – специалност „Екскурзоводско обслужване“ – 13 места;

X A клас – специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“ – 1 място;

X Б клас – специалност „Автотранспортна техника“ – няма свободни места;

X Б клас – специалност „Екскурзоводско обслужване“ – 3 места;

XI A клас – специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“ – 1 място;

XI Б клас – специалност „Автотранспортна техника“ – няма свободни места;

XI Б клас – специалност „Екскурзоводско обслужване“ – 3 места;

XII A клас – специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“ – няма свободни места;

XIIA клас – специалност „Автотранспортна техника“ – 3 места;

Петък, 09 Октомври 2020 19:29

Документи за стипендии

Критерии за допускане до класиране на учениците за различните видове стипендии 

    1) Приложение 1 - 

стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за постигнати образователни резултати;

    2) Приложение 2 -

стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането; 

    3) Приложение 3

стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за подпомагане на ученици с трайни увреждания;

    4) Приложение 4 - 

стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за ученици без родители;

    5) Приложение 5 - 

стипендия по чл. 4, ал. 2 от Постановление № 328 от 21.12.2017г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за ученици с един родител;

    6) Приложение 6 - 

стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 6 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за ученици, които са приети за обучение в VIII клас в специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;

Сряда, 18 Януари 2017 13:02

Отчет на бюджета за 2016 година

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

“БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

4300, гр.Карлово, ул.Т.Каблешков №1,тел.03-35/9-56-36, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                               

З А П О В Е Д

№ РД-09-442

гр. Карлово, 24.02.2014 г.

         На основание чл.147, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на закона за народната просветаи чл.9, ал.1от ПМС № 33/15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и протокол с вх. № 146/14.02.2014 г. на комисията за стипендии, назначена със Заповед № РД-09- 938/13.09.2013 г. на директора на училището.

                                                                                                                

                                             У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Предложенията на комисията както следва:

1. Критерии за допускане до класиране, критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии

1.1.Критерии за допускане до класиране на ученици за стипендия:

         - по чл. 4 , ал.1, т.1. от ПМС № 33 за постигнати образователни резултати – успех Отличен 5.50 или по-висок от Отличен 5.50 ;

- по чл. 4, ал.1, т.2. от ПМС № 33 за подпомагане   достъп до

образование и предотвратяване на отпадането - средно месечен доход на член от   семейството по-нисък от 315.00 лв. и успех Мн. добър 4.50 или по-висок от Мн. добър 4.50.

1.2.Критерии за класиране на ученици за стипендия:

Критерии за класиране на ученици за стипендия

по чл. 4, ал.1, т.1. за постигнати образователни резултати

Основен критерий

Допълнителен критерий

Месечна сума

Успех

Участие в ИИД

Отличен 6.00 – Отличен 5.75

Да

40.00 лв.

Не

30.00 лв.

Отличен 5.74 – Отличен 5.50

Да

     35.00 лв.

Не

    25.00 лв.

Критерии за класиране на ученици за стипендия по чл. 4, ал.1, т.2.

за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Основен критерий

Допълнителен критерий

Месечна сума

Средно-месечен доход на член от семейството

Успех

Участие в ИИД

До 200.00 лв.

Мн.добър 4.50 и над

Да

30.00 лв.

Не

25.00 лв.

До 315.00 лв.

Мн. добър

4.50и над

Да

25.00 лв.

Не

21.00 лв.

          

        1.Сумата 315.00 лв. е изчислена за периода от м.август 2013 г.до

м.януари2014 г. включителнона база минимална работна заплата за страната.

2.Участието в извънкласна и извънучилищна дейност (ИИД) е от първи учебен срок на учебната 2013/2014 г. Участието се удостоверява със служебна бележка, заверена от Ръководителя на ИИД.

2. Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за учебен срок или за учебна година

Вид стипендия

Размер на стипендията

(максимален/минимален размер)

Период за получаване на стипендията

 

По чл. 4, ал.1, т.1 за постигнати образователни резултати

40.00 лв./ 25.00 лв.

За учебен срок

 

По чл. 4, ал.1, т.2 за подпомагане достъпа до образование и

предотвратяване на отпадането

30.00 лв./ 21.00 лв.

За учебен срок

 
 

По чл. 4, ал.1, т.3 за подпомагане на ученици с трайни увреждания

30.00 лв.

За учебна година

 

По чл. 4, ал.1, т.4 за ученици без родители

30.00 лв.

За учебна година

 

По чл. 4, ал.2 за ученици с един родители,отпусната от училището

21.00 лв.

За учебна година

 

3. Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия в училището

      

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2013/2014 година

 

1. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ   РЕЗУЛТАТИ (с успех Отличен 5.50 или над Отличен 5.50)

Подава се заявление по образец, в което е посочен успеха за I- ви учебен срок на учебната 2013/2014 година, заверен с подпис на Класния ръководител, удостоверяващотличния успех. Ако ученикът е участвал в ИИД се прилага служебна бележка .

2. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ИМ ОТ УЧИЛИЩЕ (със средно месечен доход по - нисък от 315.00лв. и с успех

Мн. добър 4.50 или над Мн. добър 4.50)

Попълва се заявление-декларация по образец:

 1. Успех от първиучебен срок на учебната 2013/2014 г. , заверен с подписа
 2. Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца –
 3. Служебна бележка за получените семейни помощи (от Социални грижи по
 4. Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното
 5. Ако ученикът, кандидатстващ за тази стипендия има братя и/или сестри
 6. Ако родителите са разведени се предоставя документ за изплащане на
 7. Ако ученикът е участвал в ИИД се прилага служебна бележка.

на Класния ръководител.

от м. август 2013 г. до м. януари 2014 г. включително.

местоживеене) за периода – от м. август 2013 г. до м. януари 2014 г. включително, а ако не са получавани - бележка, удостоверяваща това, пак за същия период.

обезщетение за периода – м. август 2013 г. до м. януари 2014г. включително или служебна бележка за регистрация в Бюрото по труда за същия период. Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда да представят преснимана трудова книжка и саморъчно попълнена декларация от родителя. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от Пенсионен отдел за получаваната пенсия за   периода от м.август 2013 г. до м.януари 2014 г. включително.

учещи в средни или висши учебни заведения (до 25 г.) служебна бележка от учебното заведение, в която да е посочена получаваната от брата и/или сестрата стипендия за м.август 2013г.до м.януари 2014 г. включително, а ако не е получавана стипендия - служебна бележка удостоверяваща , че учи в средно или висше учебно заведение (за същия период).

издръжка , а ако родителя не изплаща издръжката се удостоверява с нотариално заверена декларация от другия родител.

За да се отпусне тази стипендия месечният доход на член от семейството за периода от м.август 2013 г. до м.януари 2014г. включително трябва да е под установената за страната средна минимална работна заплата за периода-315.00 лв.

    

3. СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

     Подава се заявление по образец, подписано от Класния ръководител - само за учениците, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия с приложено копие от решение на ТЕЛК или НЕЛК.

     4. СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ

     Подава се заявление по образец, подписано от Класния ръководител - само за учениците, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия   с приложено копие от смъртните актове на починалите родители или заповедта за отнемане на родителски права.  

       5. СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ЕДИН РОДИТЕЛ, ОТПУСНАТА ОТ УЧИЛИЩЕТО

       Подава се заявление по образец, подписано от Класния ръководител - само за учениците, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия   с   приложено копие от смъртния акт на починалия родител.

Ученици, наказани по решение на Педагогическия съвет губят право на стипендия за срока на наказанието.

Пълният комплект документи се събират от Класните ръководители и се предават в счетоводството на училището.

Срок за подаване на документите – от 17.02.2014 г. до 28.02.2014 г. включително.

4. Документи за кандидатстване

 • Заявление за стипендия по чл.4, ал.1, т.1. за постигнати образователни резултати на Постановление №33 на МС
 • Заявление за стипендия по чл.4, ал.1, т.2. за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането на Постановление №33 на МС
 • Заявление за стипендия по чл.4, ал.1, т.3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания на Постановление №33 на МС
 • Заявление за стипендия по чл.4, ал.1, т.4. за ученици без родители на Постановление №33 на МС
 • Заявление за стипендия по чл.4, ал.2 за ученици без един родител на Постановление №33 на МС, отпусната от училището
 • Служебна бележка за участие в ИИД

Неразделна част от заповедта са:

* Заявление за стипендия по чл.4, ал.1, т.1. за постигнати образователни резултати на Постановление №33 на МС

* Заявление за стипендия по чл.4, ал.1, т.2. за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането на Постановление №33 на МС

* Заявление за стипендия по чл.4, ал.1, т.3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания на Постановление №33 на МС

* Заявление за стипендия по чл.4, ал.1, т.4. за ученици без родители на Постановление №33 на МС

* Заявление за стипендия по чл.4, ал.2 за ученици без един родител на Постановление №33 на МС, отпусната от училището

* Служебна бележка за участие в ИИД.

Страница 1 от 25

EPALE

Прием