Начало
Сряда, 25 Март 2015 00:00

Открит урок по история

     На 23.03.2015 г. в „Общинска библиотека“ - Карлово  се проведе открит урок по история, посветен на 130 годишнината от Съединението на България – 1885 година.

      Участници бяха ученици от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” и техния преподавател по история Лиляна Серкьова. На учениците бяха разяснени причините за Съединението, отношението на Великите сили към България, както и последствията във вътрешен и външнополитически план за нашата страна.

    Учениците разгледаха подредената в читалнята изложба на книги, фотоси и художествена литература от фонда на библиотеката свързани със Съединението на България.

Вторник, 24 Март 2015 00:00

Национално състезание

     От 20-ти до 21.03.2015 година в град Пазарджик се проведе Национално съсътезание

"Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС".

    Състезанието се проведе в ПГ по Механоелектротехника в няколко етапа. В идивидуалното класиране, в категория "Най-добър млад автомонтьор"

второ място

зае нашият възпитаник Георги Петков Жожгов. Благодарим на момчетата за доброто представяне на отборът ни.

Събота, 21 Март 2015 00:00

Пролетен спортен празник

На 20.03.2015г. в училище се проведе

Пролетен спортен празник.

     В спортните игри участваха ученици от всички класове. Те проявиха своя спортен дух и желание за победа в игрите, които бяха: 

Теглене на въже, Троен скок от място, Щафетни игри, 

Футбол, Волейбол, Тенис на маса.

       На 9,10 и 12 Март беше извършен мониторинг и междинно изпитване на учениците за оценяване на напредъка им по проект "Ученически практики". Бяха посетени фирмите - партньори от Директора и наблюдаващите учители: инж.Мария Вълкова, инж.Нели Паул и Чони Чернев. Наставниците са доволни отработата на стажантите, а на някои от тях е предложено да продължат да работят и през лятото.

На 9 март 2015 г. на посещение в Национална библиотека „Св.Св.Кирил и Методий” – София, бяха ученици от IX, X и XII клас при ПГ„ Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – Карлово, придружени от преподавателката им по история и цивилизация Лиляна Серкьова. Поводът за първото посещение на учениците бе запознаване с дейността на библиотеката, услугите, които предлага за учениците, правилата за обслужване на читатели, за заемане литература за дома, ползване на място в читалните, интернет-достъп, разнообразни форми за извънкласни занимания, провеждане на изнесени учебни часове, възможности за приятно и ползотворно прекарване на лятната ваканция и в библиотеката.

      Участниците от клуб „По-силни от огъня” при ПГ„Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, гр.Карлово с ръководител Лиляна Серкьова, работещи по проект УСПЕХ, на 9 март 2015 г. посетиха Факултет „ПБЗН“ при Академия на МВР гр.София и се запознаха с организацията и спецификата на обучение във факултета. С интерес изслушаха беседата за развитието на противопожарното дело в България в исторически план. Разгледаха музейната сбирка на факултет „ПБЗН“. Посетиха гаража на факултета, където се запознаха с противопожарната техника и съоръженията, използвани по време на учебните оперативни дежурства и практическите занятия.      

   На 6 Март нашата гимназия отбеляза своя 90 годишен юбилей. Празникът мина под надслов "Карловско техническо училище - традиции и бъдеще".

   Огромно удоволствие на всички достави презентацията, посветена на карловските Дарители - братята Евлогий и Христо Георгиеви. Ученици и преподаватели се включиха с интерес в любознателното състезание "Детектор на знанието". Награди имаше за всички. Гайдарите също се включиха с поздрав. Учениците се включиха и в други изяви, посветени на празника. Денят премина с много усмивки и настроение.

   Каровската преса също отрази събитието - вижте тук.

Петък, 27 Февруари 2015 00:00

Вътрешноучилищна квалификация

На 27 ноември 2014г. в училището се проведе вътрешноучилищна квалификация на педагогическите специалисти на тема:

"Учене в толерантност"

по едноименния проект на ЦОИДУЕМ. Обучението проведе Златка Стоименова - старши учител по Български език и литература.

     На 25.02.2015 година в училище се проведе вътрешноучилищна квалификация на педагогическите специалисти на тема: 

"Детерминанти на училищното оценяване".

     Обучението проведе Лиляна Серкьова - старши учител по История и цивилизация.

 

Петък, 27 Февруари 2015 00:00

Kлуб „Приятели на армията”

     На 25 февруари в училище се проведе представителна изява на клуб „Приятели на армията” с ръководител Мариана Василева. Бяха представени презентации, изготвени от учениците за различни видове оръжия.

     Интерес предизвика демонстрацията на използване на противогаз, както за участниците в клуба, така и за гостите. Момчетата са получили знания и умения в клуба, които да се надяваме, че ще им станат хоби. Дано не се налага да ги прилагат при извънредни обстоятелства.

EPALE

Прием