Проект "Образование за утрешния ден"
Сряда, 08 Юли 2020 12:39

Проект "Образование за утрешния ден"

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

ЛОГО

На 06.01.2020 година започна дейността

на клуб по интереси "Компютърът - мой приятел"

по проект "Образование за утрешния ден"

с ученици от 8-ми, 9-ти, 10-ти и 11-ти клас, с ръководител инж.Нели Паул.

 

       Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.

         Училището участва в Дейност 6 - Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

 

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 

      Заповед на Министъра на образованието и науката

      Информация за проекта

      Обща информация за проекта

      Платформа на проекта

      Правила за изпълнение на Дейност 6

      

Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

Приложение 2 - Тематична програма и график за работата на групата

Приложение 3 - Анкетна карта за участие

Приложение 4 - Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

 

Прочетена 1005 пъти Последно променена в Четвъртък, 09 Юли 2020 12:33
Още в тази категория: « Приобщаващо образование

EPALE

Прием