Материално-техническа база

С Е Д М И Ч Н И   З А Д А Ч И 

28.09.2020 г. – 02.10.2020 г.

Дата/ден Мероприятие Отговорник

28.09.2020 г.

Понеделник

Учебен ден по график

1.Краен срок за въвеждане на разпределенията на учителите в е-дневника.

2.Краен срок за въвеждане на седмичното разписание на класовете в е-дневник.

Класните ръководители

29.09.2020г.

Вторник

Учебен ден по график

Представяне на попълнени анкети за тормоза в училище на психолога.

 

30.09.2020 г.

Сряда

Учебен ден по график  

01.10.2020 г.

Четвъртък

Учебен ден по график  

02.10.2020 г.

Петък

Учебен ден по график

Попълване на е-дневник с взетия материал.

 
Прочетена 8093 пъти

EPALE

Прием