Материално-техническа база
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 377

Неделя, 29 Декември 2013 00:00

Профил на купувача

Нов профил на купувача:

https://sop.bg/tmt-karlovo-1264/

 

ВХОД в администраторския панел на системата:

https://sop.bg/admin/

Ръководство за работа с www.SOP.bg:

http://ebook.sop.bg/

 

Модул “Подобряване на училищната среда” по Национална програма “Модернизация на материалната база на училище” за 2014 година


       ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ (ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ), КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ; ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЕН СЕРТИФИКАТ на ПГ„Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – град Карлово по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда”, дейност „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за ефективна енергийност на държавни училища” с обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ” и Обособена позиция № 2 – „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594/13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради”.

 

       Публична покана от 21.11.2014г. 

      Публична покана

      приложение 2

      приложение 3

      приложение 4

         Вътрешни правила

      Протоколи и комисии

      Протокол 2

Отговори на поставени въпроси към процедури, провеждани по реда на ЗОП

 

Неделя, 29 Декември 2013 00:00

Общоучилищен ученически съвет

График на дейностите за избор на Общоучилищен ученически съвет

в ПГ ”Братя Евлогий и Христо Георгиеви”

град Карлово

Дейност

Срок

Определяне състава на Централната училищна избирателна комисия (ЦУИК)

До 20.10.2012 година

Определяне на датата за провеждане на избори за Общоучилищен ученически съвет (ОУС)

До 20.10.2012 година

Подаване на заявления от кандидатите за членове на ОУС

До 14.11.2012 година

Подаване на заявления от избирателите, които желаят да гласуват по интернет

До 15.11.2012 година

Откриване на предизборната агитация

На 15.11.2012 година

Подреждане на одобрените кандидати за членове на ОУС по азбучен ред

До 20.11.2012 година

Утвърждаване на техническия образец и защита на бюлетината

До 23.11.2012 година

Определяне условията и реда за отпечатване на бюлетините

До 23.11.2012 година

Определяне на броя на секциите и местоположението им

До 23.11.2012 година

Подаване на заявления за членове на училищните секционни избирателни комисии

До 26.11.2012 година

Определяне на членовете на училищните секционни избирателни комисии

До 28.11.2012 година

Съставяне на избирателни списъци

До 30.11.2012 година

Обучение на членовете на училищните секционни избирателни комисии

До 04.12.2012 година

Провеждане на изборите

На 05.12.2012 година

Обявяване на резултатите от проведените избори

До 12.12.2012 година

Неделя, 29 Декември 2013 00:00

Седмични задачи

С Е Д М И Ч Н И   З А Д А Ч И 

28.09.2020 г. – 02.10.2020 г.

Дата/ден Мероприятие Отговорник

28.09.2020 г.

Понеделник

Учебен ден по график

1.Краен срок за въвеждане на разпределенията на учителите в е-дневника.

2.Краен срок за въвеждане на седмичното разписание на класовете в е-дневник.

Класните ръководители

29.09.2020г.

Вторник

Учебен ден по график

Представяне на попълнени анкети за тормоза в училище на психолога.

 

30.09.2020 г.

Сряда

Учебен ден по график  

01.10.2020 г.

Четвъртък

Учебен ден по график  

02.10.2020 г.

Петък

Учебен ден по график

Попълване на е-дневник с взетия материал.

 
Събота, 16 Ноември 2013 00:00

Getting Started

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu. 

The boxes around the main content of the site are called modules.  You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

Събота, 28 Декември 2013 00:00

Проект "Коменски"

През месец септември 2012 година г-жа Елена Тодорова, преподавател по Английски език в училището ни, кандидатства по проект „КОМЕНСКИ” и го спечели.

      Обучението се състоя в гр.Мейдстоун, Англия от 5 до 17 март 2013г. Г-жа Е.Тодорова участва в работен семинар на тема  „Мотивация на учениците и стимулиране на творческите изяви”.

img 00371 320x240

Впечатления от едно пътуване до Англия

      Програма Коменски се осъществява благодарение на Агенцията за развитие на човешките ресурси. Насочена е към българския учител с цел да сравни и да добави нов опит към своя собствен. Отпусканите средства от Европейския съюз покриват на 100% разходите по престоя. Кандидатства се чрез така наречен проект. Това представлява описание на собствената цел и аргументиране защо трябва да се отиде на предлаганото обучение.

      След силно колебание ще споделя впечатленията си. Честно казано не ми се говори. Защото се ужасявам от безсилието ни като общество. Пък и трудно мога да обхвана всичко, което видях през тези две седмици в рамките на няколко реда.

      По принцип съм човек, който се впечатлява повече от природата отколкото от нечии постижения. В случая останах ужасно изненадана.

      Работния семинар се проведе както трябва – ежедневните занимания, общуването с другите преподаватели, представянето на допълнителните материали и пр.

      Наблюденията бяха много по-интересни. Защото контрастираха най-много на обичайното ми ежедневие. Особено усилията и старанието на хората да запазят или да покажат това, което могат по още по-красив начин. Имам пред вид улиците, парковете, сградите, обществения транспорт и всичко останало.

      Не ми стана ясно как в многомилионния град може да е толкова чисто. Как може да няма поне едно пликче да прехвърча насам-натам. Как така няма задръствания?! Защо въобще трябваше да  положим усилия като представители от България да преборим игнорирането ни от колегите от другите държави и да заслужим някакво доверие?

      След посещенията в две училища от региона останах с едно тръпчиво усещане, като че все едно са ме черпили с мармалад с вкус на туршия. Още ми е кисело.

      Първото училище беше частно – най-доброто в околността на Лондон и може би и в цяла Англия. (Във фейсбука на училището и моя има малко снимки.) Колегите там се представиха отлично, имайки предвид факта, че ни очакваха седмица по-късно. Присъствахме в най-различни  часове. И какво да ви кажа – и представянето на децата, и уважението им към колегите и към това, което правят в час са толкова далече от това, което правим тук.

      Другото училище беше държавно - ….. – над 2000 ученика в горен курс. Няма кой знае каква разлика между частното и държавното. Нито като начин на преподаване или натоварване на учениците. Никой не говори за стрес или пък умора. Просто се знае – това е програмата – трябва да се следва. Но ако има проблем веднага се наместват външни институции. Ако се нарушава реда, дисциплината или правилата на училището – се обръщат към родител Ако и той не съдейства – социални служби и полиция. Например, ако отсъства 10 дни – се плаща 200 паунда глоба.  Ако родителя откаже да плати 2 пъти е застрашен със затвор.

Елена Тодорова

Събота, 28 Декември 2013 00:00

Ученически практики

 

Ученически практики 2018

             Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10ИВ на ОП НОИР. Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

       Конкретните цели на проекта са на първо място подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса. Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда. Очакваните резултати от проекта ще помогнат за подобряване на връзките между ПОО и бизнеса, ще допринесе и насърчи образованието в областта на инженерните, техническите и природните науки. Освен това ще бъдат подобрени перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда; ще бъдат изградени мрежи между професионалните училища и бизнеса; ще бъдат подобрени практическите умения на ученици за работа в реална работна среда, както и компютърните им умения, като основно изискване на информационното общество. Чрез мерките от това проектно предложение ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на професионалното образование и обучение и бизнеса в България да стане по-ефективно:

  • повече съществуващи стажантски програми
  • повече случаи на сътрудничество с бизнеса.

          Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Срокът на проекта е до края на месец декември 2018 г., а бюджетът на проекта е на стойност 6 986 236 лв.

 Линк към сайта - Ученически практики 

 Линк към МОН

 

Проект BG 051 PO 001 – 3.3.07 – 0001 “Ученически практики”

В проекта през учебната година участваха 1 функционален експерт, 1 консултант на ученици по избор на практики, 4 учители наставници на ученици, 1 училищен финансист, 8 наставника от фирмите-партньори и 30 ученици – стажанти.

През февруари  2014 година отново стартира проектът "Ученически практики" за провеждане на практика на конкретно работно място във фирми-партньори.

Проектът включва организиране и провеждане на ученически практики в реална работна среда за ученици от ХІ и ХІІ класове под ръководството на наставници от фирми-партньори и  наблюдаващи учители от училището.

Наши партньори в проекта са:

v         СТЕНЛИ – ЙОРДАН СТАНЕВ

v         ТЕХНО 2 ЕООД

v         МИРОНСИО ЕООД

v         ЕКЛАТ ГЪНЧЕВИ ООД

v         МИМИНИК МН ООД

v         ВЕГА ПРИНТ 95 ООД

v         ВИПА ПАРТС ЕООД

v         АГРО РЕМОНТ РЕЗЕРВ 98 ЕООД

Продължителността на провежданите ученически практики беше 240 часа, като след успешно приключване стажантите получават сертификат за участие и 300 лева стипендия.

Наблюдаващи учители от училище са:

- за специалност „Автотранспортна техника” - инж. Красимир Стоянов;

- за специалност  „ Електрообзавеждане   на    производството  ”  –

инж. Мария Вълкова, инж. Нела Паул и Чони Чернев;

- за специалност „Производство на облекло от текстил” - инж. Йонка Кънева.

 

На 4 март 2013 година в училище стартира проект

„ Ученически практики"

по програма

„Развитие на човешките ресурси" 

     Ученици от всички специалности се включиха в проекта. Училището ни има утвърдено име в общината и това помага за бързото реализиране на проекта.

         Учениците от специалност „Автотранспортна техника" за 240 часа се обучават във фирмите:

ЕТ„Лъчезар – Чони Чернев", гр.Карлово

„Техно 2" ЕООД гр.Карлово.

Специалност „Производство на облекло от текстил" - във фирма „Стенли - Йордан Станев" гр.Карлово, а от специалност: "Електрообзавеждане на производството" – във фирма „SKF Берингс - България"ЕООД.

Проектът дава възможност да реализираме на практика наученото и да усвоим нови практически умения в реална работна среда.

Събота, 28 Декември 2013 00:00

Проект - Успех

logo uspehУчилището ни е одобрено и работи 

по Проект „Успех" на МОН

«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

За 2014/2015 учебна година са създадени 10 клуба:

- ГАЛЕРИЯ -

 

1. ГЕОГРАФСКИ КОМПАС

               Ръководител - Анета Петриева

2. ГЕОГРАФСКИ ХОРИЗОНТИ 

               Ръководител - Анета Петриева

3 ПО-СИЛНИ ОТ ОГЪНЯ 

              Ръководител - Лиляна Серкьова
4. ПРИЯТЕЛИ НА АРМИЯТА

              Ръководител - Мариана Василева
5. СИНИТЕ СТРЕЛИ

              Ръководител - Николай Колев
6. ЗАНИМАТЕЛНА АСТРОНОМИЯ

              Ръководител - Тамара Семкова
7. БАСКЕТБОЛ

              Ръководител - Илия Пиринчиев
8. УСПЕХ на матурата по БЕЛ

              Ръководител - Златка Стоименова

9. ПРЕЗЕНТАЦИИ НА АВТОРИ

              Ръководител - Златка Стоименова

10. ПЛАНИНСКИ ЛЕГЕНДИ

              Ръководител - Анюта Лишева

На 22-ри и 23-ти март 2013 г. представители на 11 гимназии с транспортен профил от Крумовград, Кърджали, Виноградец, Карлово, Пловдив, Пазарджик, Смолян и Хасково премериха сили в Регионалния кръг на Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС". Състезанието е организирано от МОМН, с помощта на РИО – гр. Хасково.
Екипи от 11 отбора, представящи училища от Южна България, заеха местата си в организираната по откриването техническа конференция. Всеки отбор беше представен чрез традициите на населеното място и училището, от което идва.
Нашите участници - Илиян Иванов, Николай Николов, Стоян Делев и Антон Лазаров се представиха достойно и заеха 4-то място в теоретичния тест за автомонтьори и също са четвърти в теста на ДАИ.

Поздравяваме момчетата от XII'а' клас за достойното представяне!

haskovo 2013 g 001 320x180 haskovo 2013 g 011 320x180
 haskovo 2013 g 038 320x180  haskovo 2013 g 043 320x180

Надпреварата продължи два дни, като през първия ден участниците се състезаваха на теоретичен тест, защитавайки лично и отборно класиране. Тук за нашия отбор най-добър личен резултат показаха Апостол Апостолов и Николай Марков.

Изключително вълнуваща бе втората част на състезанието, в която учениците демонстрираха своите практически умения по експлоатацията и ремонта на различни възли и системи от двигателите с вътрешно горене и автомобилите. Най-сръчни, най-бързи и най-съобразителни от отбора ни бяха Ботьо Велчев и Рашид Юсмен.

Финалният кръг на състезанието беше и най-атрактивният. Майсторското управление на автомобил на Апостол Апостолов предизвика бурните аплодисменти на публиката и гарантира заслуженото класиране на отбора в челната тройка.

Учениците от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” си тръгнаха от град Смолян не само с медали и грамоти, но и заредени с много положителни емоции, уверени във възможностите си и благодарни за сериозната подготовка на преподавателите си инж. Красимир Стоянов, Доньо Димитров и инж. Николай Колев.

      Ученикът Димитър Стоянов бе приет за студент в Русенският технически университет с резултата си от състезанието "Най-добър млад автомонтьор".
      Честито!
      На състезанието във Варна на 24.04.2011г. нашият отбор получи  ВТОРИ  резултат в теоретичната част.

Страница 1 от 7

EPALE

Прием