Материално-техническа база
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 377

За нас

За нас (4)

Петък, 27 Декември 2013 18:22

Материално-техническа база

Написана от

Училището разполага със:

    Самостоятелна сграда с паркова обстановка
    Специализирани кабинети, лаборатории и работилници
    Компютърни зали
    Мултимедиен център
    Учебен автосервиз
    Спортна зала
    Учебен център - “Ти можеш”

 

инж. Таньо Топалски Директор
инж. Нонка Рабаджийска ЗДУПД 
Учител Предмет
Стоянка Войняговска Български език и литература
Люба Алексиева Български език и литература
Севдалина Чалъкова  Английски език
Нина Колева Английски език
Стамен Стаменов Руски език и Философски науки
Таня Начева  Математика
инж. Йорданка Загорчева  Информационни технологии
Лиляна Серкьова География и икономика и учебни предмети от специалност ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Радка Калъчева - Манавска Биология и здравно образование
Минка Макавеева История и цивилизация
София Попова Физика и Химия
Румен Читов Изобразително изкуство
Иванка Узунова Музика
Цвятко Начев Физическо възпитание
инж. Мария Вълкова Проф. подготовка
инж. Нела Паул  Проф. подготовка, ИТ
инж. Николай Колев Професионална подготовка
инж. Красимир Стоянов Професионална подготовка
Доньо Димитров Професионална подготовка
Чони Чернев Професионална подготовка
Димитрина Стоянова Професионална подготовка

 Училищно настоятелство:   Председател - Станимир Станчев

Четвъртък, 26 Декември 2013 17:50

За нас

Написана от

Ръководство

инж. Таньо Топалски                  Директор
инж. Нонка Рабаджийска             ПДУПД
инж. Анюта Лишева                     Главен учител


    Учител                                    Предмет 


Златка Стоименова                       Български език и литература
Минка Ванчева                             Български език и литература
Севдалина Чалъкова                     Английски език
Елена Тодорова                           Английски език
Елена Анастасова                         Руски език
Мария Славова                             Математика и Физика
Таня  Начева                                Математика
инж. Йорданка Загорчева              Информатика и ИТ
Анета Петриева                           География и Биология
Лиляна Серкьова                          История и География
Таня Велешка                              Философия
Тамара Семкова                           Физика и Химия
Цвятко Начев                               Физическо възпитание
Илия Пиринчиев                          Физическо възпитание
инж. Адреана Дончева                  Професионална подготовка
инж. Мария Минковска                  Професионална подготовка
инж. Николай Колев                      Професионална подготовка
инж. Виктор Димитров                  Професионална подготовка
инж. Красимир Стоянов                 Професионална подготовка
Доньо Димитров                            Професионална подготовка
инж. Бояна Тодорова                    Професионална подготовка
инж. Нела Паул                             Професионална подготовка
инж. Мария Вълкова                      Професионална подготовка
инж. Бойка Райчанова                   Професионална подготовка
Училищно настоятелство
 

Председател: Радко Неновски

Основният камък на училището е положен на 19 юли 1915год., но строежът е спрян, тъй като България била въвлечена в Първата световна война.
На 15 септември 1925 год. в гр. Карлово се открива Държавно средно механо - електротехническо училище, именувано "Братя Евлогий и Христо Георгиеви". Училището започва с две паралелки с 82 ученици.

От 1998 год. Карловската професионална гимназия се присъедини към програмата "ФАР" на Европейския съюз със специалността - Техник на електроинсталации. Обучението по професионалната подготовка се осъществява на модулен принцип, което беше новост не само за нашата община, но и за системата на професионалното образование.

Нова за училището и единствена за региона беше специалността - Техник организатор в машиностроенето, широкопрофилна специалност с икономическа насоченост.

За развиващата се шивашка промишленост в района училището подготвя професионалисти от специалността - Машини и съоръжения в шевната и обувна промишленост. Интересът към нея проявяват повече девойките, не само заради добрата подготовка, но и възможността за добра реализация.

 Интеграционните връзки с Техническия университет гр.София, редица фирми и акционерни дружества дават възможност за съвременна професионална подготовка на учениците по време на която те сами са производители на доказала качеството си продукция.

Възпитаниците на училището имат добри изяви не само в учението, което доказват на Националните състезания по професии и олимпиадите по машинно чертане, но и в областта на спорта и художественото творчество. Спортните традиции са трайни и непрекъснато се обогатяват.

Училището се стреми да бъде винаги в крак с времето и да осигурява професионална подготовка на всички желаещи. На 5 юни 2000 год. бе открит първия и единствен в областта Учебен център "Ти можеш" за квалификация на млади безработни жени, финансиран от програмата за развитие на ООН. А след това получи и лиценз от Министерството на труда и социалното подпомагане за организиране на квалификационни курсове финансирани от фонд "Професионална квалификация и безработица".

През класните стаи, работилници и лаборатории са преминали над 19 000 ученици обучавани в различни специалности. Стотици са инженерите и учителите, десетки са бизнесмените, икономистите, научните работници и банкерите получили средното си образование в него. Някои от бившите възпитаници на училището сега са народни представители, кметове и общински съветници.

Учителският колектив се състои от високо квалифицирани преподаватели, а някои от учителите са бивши възпитаници на училището.

Материално-техническата база с годините непрекъснато се разширява и обогатява. От една теоретична сграда и няколко работилници през 30-те години на миналия век, днес училището разполага с два учебни корпуса с 23 кабинета, физкултурен салон и спортна площадка, самостоятелен автосервиз и лаборатории по електротехника и ДВГ снабдени с компютърни системи за диагностика и контрол , учебен център за шевно производство, три компютърни кабинета снабдени с най-съвременна техника, разнообразни програмни продукти и интернет, учебен център "Ти можеш".

Днес ние се гордеем с приноса на всеки учител и ученик за утвърждаване на училището ни. Успехите ни са основание за самочувствие за изпълнен професионален дълг. Бихме били горди, ако последователите ни ще поемат нашия път и през настоящия XXI век, за да остане Карловското техническо училище като паметник на дарителска дейност на двамата братя Евлогий и Христо Георгиеви и на самоотвержеността и благородното дело на карловци, решили да осигурят училище за своите деца и техните поколения.

EPALE

Прием